วิธีการชำระ

สามารถชำระตามขั้นตอนการซื้อผ่านเว็บไซตได้เลย โดยเมื่อชำระเสร็จสิ้นแล้ว ให้เข้ามาแจ้งการชำระทางหน้าแจ้งชำระเงินได้ทันที

แจ้งชำระเงิน

หรือชำระออนไลนได้ที่ 

094-3-64557-4 

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บจก. ทริปเปิ้ล โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย