แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์ไฟฟ้า (Circuit breaker) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายหรืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินกำลังรับของวงจรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้คอนโทรลหรือแผงไฟฟ้า เบรกเกอร์ทำหน้าที่ในการตัดหรือกั้นกระแสไฟฟ้าในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เช่น กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด (Overcurrent) หรือความร้อนเกิน (Overheat) ซึ่งอาจเกิดจากการสั่นสะเทือน สายลัด (Short circuit) หรือฟอลต์กราวด์ (Ground fault) ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจเกิดจากความผิดปกติในวงจรไฟฟ้า

เบรกเกอร์ไฟฟ้ามีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งมีตัวกลมหรือสี่เหลี่ยมเล็กอยู่ภายใน เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินขนาดที่กำหนด เบรกเกอร์จะทำการตัดหรือกั้นกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าเข้าสู่วงจรที่มีความเสี่ยง หลังจากเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว จะต้องรีเซ็ตหรือกำหนดให้เบรกเกอร์ทำงานได้อีกครั้ง


วิธีการเลือกซื้อเบรกเกอร์ไฟฟ้า

  • ประสิทธิภาพของเบรกเกอร์: ควรเลือกเบรกเกอร์ที่มีความสามารถในการตรวจจับและตัดกระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัยและเสถียร
  • ความจุของเบรกเกอร์: กำหนดความจุของเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาค่ากระแสไฟฟ้าที่ระบบไฟฟ้าต้องการรองรับและความทนทานของเบรกเกอร์ในสภาวะต่างๆ เช่น สามารถรองรับกระแสสูงสุดในกรณีสั่งงานปกติและกระแสสูงสุดในกรณีสั่งงานที่เกิดข้อผิดพลาด
  • ความปลอดภัย: เลือกเบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) ซึ่งรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้
  • การติดตั้งและการใช้งาน: เลือกเบรกเกอร์ที่ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน ควรให้คำนึงถึงรูปแบบการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า เช่น ช่องเสียบสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ง่ายต่อการต่อและการปล่อยออก
  • ระบบการรีเซ็ต: ควรเลือกเบรกเกอร์ที่มีระบบรีเซ็ตที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยสามารถรีเซ็ตเบรกเกอร์ให้ทำงานได้อีกครั้งหลังจากตัดหรือกั้นกระแสไฟฟ้า
  • ความทนทานและความเสถียร: เลือกเบรกเกอร์ที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ความทนต่อการสั่นสะเทือน ความทนต่อความชื้น และความทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ
  • ราคา: เปรียบเทียบราคาเบรกเกอร์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายต่างๆ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่คุณมี อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของเบรกเกอร์ในการเลือกซื้อ
  • การเลือกซื้อเบรกเกอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัยและสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน