แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่างไฟฟ้าคืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ซึ่งมักถูกใช้โดยช่างไฟฟ้าหรือช่างที่ทำงานในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า อาทิ เช่น งานติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บางเครื่องมือช่างไฟฟ้าอาจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานที่มีความเสี่ยง และต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในงานที่เป็นเรื่องธรรมดา และอาจถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบหรือทดสอบระบบไฟฟ้า


เครื่องมือช่างไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

 • สวิตช์ (Switch): ใช้ในการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า
 • โปรโตคอลทีส์เตอร์ (Protocol Tester): ใช้ในการทดสอบการส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
 • มัลติมิเตอร์ (Multimeter): ใช้ในการวัดและตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า แรงดัน และความต้านทาน
 • และมิเตอร์ (Amprobe): ใช้ในการวัดและตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า
 • ทิวเตอร์ (Tweezers): ใช้ในการทดสอบการไฟฟ้าสถิต
 • อโนมิเตอร์ (Anemometer): ใช้ในการวัดความเร็วลม
 • ทีสเตอร์ (Tester): ใช้ในการทดสอบสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่
 • อินฟราเรด (Infrared) และทีเอสทีเอ (Thermocouple) ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ
 • ปลั๊กไฟฟ้า (Plug) และพ่วงไฟฟ้า (Socket): ใช้ในการเชื่อมต่อและตัดกระแสไฟฟ้า
 • เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า (Electric Heater) และไอรอนไฟฟ้า (Electric Iron): ใช้ในงานประกอบหรือปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • เครื่องมือช่างไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่างหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควรทำความเข้าใจเรื่องราวของแต่ละเครื่องมือและการใช้งานให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือเสียหายในการทำงาน