• ต้องการใบกำกับภาษีรบกวนแจ้งทางแชทเท่านั้น
  • กรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดพัสดุ/ตรวจเช็คพัสดุทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบกรณีสินค้ามีปัญหาหรือสินค้าไม่ครบ
  • รบกวนลูกค้าเปลี่ยนที่อยู่ก่อนทำการสั่งซื้อร้านค้าไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนที่อยู่ให้ได้
  • ไม่รับเปลี่ยนสินค้ากรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิด และกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งสินค้ามาเคลมลูกค้าต้องเป็นคนออกค่าขนส่งไป-กลับ เนื่องจากร้านเป็นเพียงคนกลางที่ส่งสินค้าเคลมกับโรงงานอีกที